DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 200 PLN

Regulamin

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy tede.shop, działający pod adresem http://tede.shop, prowadzony jest przez A Distribution Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tamka 37, 00-355 Warszawa, REGON:363526844, NIP:5252643384.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]; telefonicznie: +48 728 883 368; pisemnie na adres: Asfalt Shop, al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 119, 01-242 Warszawa.

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez A Distribution Sp. z o.o. działający pod adresem: https://tede.shop , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Punkt Odbioru tede.shop - punkt prowadzony przez A Distribution Sp. z o.o., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

DRM (digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,

  2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (opcjonalnie),

  3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

  2. anulowanie całości zamówienia;

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie https://tede.shop .

  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową tede.shop 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

  3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://tede.shop/login.php i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

  4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

  6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.

  7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

  9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 4 dni (lub 12 godzin w przypadku biletów cyfrowych) od momentu złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

  10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

  11. Jeśli Klient nie opłaci zamówienia w terminie i zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania następnych zamówień Klienta, bądź do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.
  12. W przypadku produktów reglamentowanych (z narzuconym przez Sklep ograniczeniem co do ilości zakupionych egzemplarzy dla jednego klienta), za zamówione przez Klienta uważa się także egzemplarze zamówione w osobnych Zamówieniach, a także zamówione przez osobne konta lub na podstawie osobnych danych osobowych, jeśli tylko Sklep podejmie podejrzenie, że Zamówienia złożone są przez tą samą lub na zlecenie tej samej osoby. W takich sytuacjach Sklep rezerwuje sobie prawo do anulowania dowolnego Zamówienia w części lub w całości z powodu naruszenia reglamentacji produktu.
 2. Zmiany w zamówieniach.

  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

 3. Ceny towarów.

  1. podawane są w złotych polskich,

  2. zawierają podatek VAT,

  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 4. Czas realizacji zamówienia, formy wysyłki.

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL;

  2. do Punktu Odbioru Asfalt Shop (odbiór osobisty).

  3. za pośrednictwem Paczkomatów InPost (odbiór w paczkomatach InPost)
  1. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu są przygotowywane do wysyłki w ciągu 1-3 Dni Roboczych od momentu zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania przez pracownika Sklepu opłaty za zamówienie do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Wyjątkiem są towary oznaczone adnotacją “Przedsprzedaż”, w opisie których podana jest przewidywana data wysyłki (przewidywana data wysyłki może ulec zmianie).  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia". Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

  3. Poza terytorium Polski zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską oraz w przypadku Niemiec przez firmę kurierską DHL.

  4. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

  5. Maksymalny czas magazynowania zamówień wybranych z "odbiorem osobistym" w sklepie stacjonarnym wynosi 7 dni, licząc od dnia zmiany statusu na "Gotowe do odbioru". Po tym czasie nieodebrane zamówienie zostanie przewiezione do magazynu i odbiór będzie możliwy w godzinach 9:00-17:00 pod adresem: Asfalt Shop, Al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 120, 01-242 Warszawa.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

  1. system szybkich płatności PayU. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  2. system szybkich płatności Przelewy24. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  3. system PayPal. Wybranie tej formy płatności wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz Sklepu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  2. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej.

  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Reklamacje.

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

  3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  4. Z zastrzeżeniem ust. 7 (poniżej), Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

  5. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: Asfalt Shop, al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 119, 01-242 Warszawa.

  6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz numer zamówienia.

  7. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

  8. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka pocztowa ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 7. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, m.in. albumy digital oraz bilety cyfrowe.

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Asfalt Shop, al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 119, 01-242 Warszawa, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

  2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

  4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 8. Zwrot należności Klientom.

  1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

  2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w pkt VII ust.1 w części obejmującej numer rachunku bankowego. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Asfalt Shop, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Asfalt Shop, Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa.

 10. Dane osobowe.

  1. Składając zamówienie w tede.shop, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie A Distribution Sp. z o.o.. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.

  4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

  5. Dane klientów są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

 11. System rabatowy

        1.  Rabat dotyczy wszystkich klientów Asfalt Shop zarejestrowanych w systemie. W wyliczaniu wysokości rabatu bierzemy pod uwagę 3 ostatnie pełne miesiące kalendarzowe  - rabat rośnie za każdym razem, gdy suma opłaconych zamówień w tym okresie przekroczy kolejny próg. Wraz z upływem czasu, przy braku zamówień, rabat może zmaleć gdy suma zamówień spadnie poniżej progu. Rabaty nie dotyczą płyt używanych.

        2.  Progi rabatowe, o których mowa w pkt. 1: 500 PLN - 2,5 %, 1000 PLN - 5 %, 1500 PLN - 7,5 %, 2500 PLN - 10 %

        3.  Klienci posiadający stały rabat procentowy przed 1 lipca 2016 roku utrzymują go, a jego wysokość staje sie gwarantowanym progiem rabatowym.

        4.  Stary system punktowy przestaje obowiązywać z dniem 1 lipca 2016 roku, punkty zebrane do tej pory na kontach klientów nie przepadają. Zostaną zamienione na kody rabatowe z jednorazowymi dodatkowymi rabatami do wykorzystania przy jednym zamówieniu, wg przelicznika: 0-499 = 1 %, 500-999 = 2 %, 1000-1499 = 3 %, 1500-1999 = 4 %, 2000 i więcej = 5 %

5.  Rabaty w Sklepie Internetowym Asfalt Shop nie podlegają łączeniu, o ile regulamin nie stanowi inaczej

 6.  Rabaty, o których mowa powyżej, obowiązują m.in.: zgodnie z zasadami systemu rabatowego, określonymi w pkt. 11 niniejszego regulaminu, na określony czas lub do odwołania. Sklep ma prawo do wyłączenia niektórych produktów z możliwości rabatowania. Oznacza to, że wybrane produkty, zgodnie z informacjami podanymi przez Sklep na karcie produktu w serwisie tede.shop, są dostępne w sprzedaży w stałej, określonej cenie, a skorzystanie z posiadanego rabatu nie jest możliwe przy zakupie danego produktu. W przypadku zamówienia na kilka produktów, w którym znajdzie się produkt wyłączony z rabatowania, rabat zostanie naliczony na pozostałe produkty zakupione przez Klienta.

 1. Postanowienia końcowe.

  1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

  2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony tede.shop.

  3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

  4. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a A Distribution Sp. z o.o..

  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony tede.shop. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

  5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2015 roku do odwołania.

  8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie tede.shop. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Wersja z dnia 30 grudnia 2020 r.

Używamy ciasteczek w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. OK